Tilbudet på Trollstein gård

 

 

På Trollstein gård er det store muligheter for å legge til rette for ulike aktiviteter som kan tilpasses den enkelte ut i fra egne ønsker, interesser, behov og kapasitet. Omgang med husdyr og daglig stell og foring av disse er det viktigste innslaget på gården. Vi er opptatt av fysisk aktivitet og å være mye ute i frisk luft.

 

Aktivitetene/arbeidsoppgavene blir lagt opp rundt det som må gjøres på gården ut i fra ulike årstider. Om våren er det klipping av sauer, lamming og forberedelser til slåtta, om sommeren onnearbeid, vedlikehold av gjerder, hagearbeid som plenklipping, bærplukking, om høsten potetopptaking, sauesanking, kjøttrullsying, om vinteren kan det være vedhogst, snørydding, snekring etc.

 

På gården er det mulig å oppleve sammenhenger; for eksempel såing – innhøsting, fra sjø til bord, fra jord til bord, fra ull til klær, fra skog til hus. Barna vil på den måten lære om sammenhengene i naturen og om økologisk landbruk. Dette vil igjen kunne utvikle barna som miljøbevisste mennesker. Oppholdet på gården gir også anledning til å få et forhold til hvor maten kommer fra.

 

Det er gode muligheter for forskjellige utflukter til fots eller med båt i nærområdet og til øyene. Grøtavær er et gammelt fiskevær og det er muligheter for fisketurer og tilberedning av fisk, samt bruk av fjæra.

 

Basen eller møtestedet er viktig i vårt tilbud. Ny base ble tatt i bruk høsten 2010. Den består av kjøkken, stue, garderobe, bad og flere overnattingsmuligheter. Her er det mulighet til å lage ulike matretter, tilberede kjøtt og fisk fra gården, sy kjøttrull, lage fiskekaker etc. Husets stue /oppholdsrom kan også brukes til ulike formingsaktiviteter eller bare til avslapping. Bearbeiding av ull vil være aktuelt, samt bearbeiding av ulike materialer fra naturen, fjæra etc. Vi tilbyr nå avlastning to helger i måneden for tilden har 8 barn /ungdommer helgetilbud hos oss.

 

Måltider og felles lunsj er viktig og gir fine muligheter for sosialt fellesskap og sosial trening. Forberedelser i form av matlaging, baking, borddekking m.m, være viktige elementer i forhold til psykisk og sosial mestring.

 

Som tilbydere ønsker vi å fremstå som stabile og trygge voksenpersoner. Vi ønsker å bidra til at de som har tilbud på gården får positive opplevelser, økt mestring, forebyggende og helhetlig hjelp i trygge og forutsigbare rammer. Med dette som målsetting håper vi at barna, ungdommene og de voksne får utvikle seg i positiv retning i forhold til egen alder og personlige forutsetninger. Vi mener at omgivelsene og atmosfæren på gården samt våre kvalifikasjoner er et godt utgangspunkt for å kunne nå disse målene.

 

Vi ønsker i samarbeid med våre oppdragsgivere og foreldre å legge til rette opplegg som går ut på å øke deltakernes /brukernes opplevelse av trygghet og mestring. Vi ønsker også å bidra til at målsettinger i henhold til ulike tiltaksplaner blir ivaretatt. Videre ønsker vi å bidra til at foreldrene får ta del i barnas aktiviteter og vise interesse for hva de driver med. Både de og våre oppdragsgivere er alltid velkommen på besøk til gården vår.

 

DSCF6272.jpg

 

DSCF6298.jpg

 

DSCN0658.jpg

 

sommer 05. 095.jpg

 

tur 042.jpg

 

tur 066.jpg

 

Til toppen