Velkommen til Trollstein Gård

 

Her vil du finne informasjon om det vi tilbyr av aktiviteter på Trollstein Gård, en presentasjon av oss som driver gården, om gården og Grøtavær samt hvilke dyr vi har her.

 

Alvestad sett fra luften. (Trollstein Gård - se pil)

 

I mai 2005 startet vi opp med Inn på tunet eller grønn omsorg i landbruket på Trollstein gård på Grøtavær. Dette er en tilleggsnæring til det ordinære landbruket der vi driver med et småbruk med sauehold. Vi fikk avtale med Psykiatritjenesten om disponering av to plasser og startet opp med arbeidstrening/tilrettelagt sysselsetting for personer med psykiske lidelser. Samtidig startet vi opp med avlastning/besøkshjem.

 

Vi gir arbeidstrening/tilrettelagt sysselsetting eller aktivisering på dagtid til unge mennesker med psykiske lidelser i alderen 16 - 35 år. Vi kan tilby 5 - 7 plasser i dette tiltaket.

 

Videre er vi avlastnings/besøkshjem for barne- og ungdomstjenesten og hjemmetjenesten og har barn/ungdommer hos oss en helg i måneden.

 

 

Høsten 2007 inngikk gården samarbeid med Grøtavær leirskole/Grøtavær Brygge A/S om ridning og gård-skolesamarbeid. Elevene på Leirskolen deltar i arbeidet på gården en dag i løpet av leirskoleuka. I tillegg gir vi Leirskolens elever tilbud omridning to ettermiddager i uka.

 

Trollstein gård har samarbeid med Høgskolen i Harstad og er praksisplass for 3.årstudenter fra vernepleierlinjen i psykiatripraksis og 2. årsstudenter fra barnevernpedagoglinjen.