Samarbeidspartnere/nettverk

De viktigste samarbeidspartnerne er arbeidstakerne selv og deres pårørende / familier.

(Her kan du lese hvilke erfaringer en tidligere arbeidstaker ved Trollstein Gård gjorde.)

 

Andre viktige samarbeidspartnere er kommunen og de ulike etatene som er aktuelle for vår virksomhet, for eksempel, psykiatritjenesten, barnevern og skole, Nav, landbruksetaten, både kommunal og fylkeskommunal, Innovasjon Norge og Harstad Sparebank.

 

Senter for psykisk helse og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Sør Toms er også aktuelle samarbeidspartnere og mulige veiledere.

 

Videre har vi kontakt og samarbeid med andre gårder som driver liknende tiltak innen "Inn på tunet" / "Grønn omsorg", og er medlem i Fagforum Inn på tunet - Troms.