Beskrivelse av gården og Grøtavær

Trollstein Gård er et småbruk på 35 mål dyrket mark som ligger på Alvestad på Grytøya i Harstad kommune i Troms. Vi disponerer til sammen 130 mål innmark inkludert leid areal. Utmarksteigen er på 200 mål. Gården består av våningshus, fjøs, fembøringsnaust i et idyllisk naustmiljø, en 16" motorbåt og ei grillbu.

På gården driver vi med husdyrproduksjon og har i dag 80 vinterfora sauer, deriblant ca. 25 villsauer. Andre dyr er; to hester, et esel, en kanin, et marsvin og bordercollien Bamse. Planteproduksjonen er hovedsaklig gras til fòr. I tillegg dyrkes potet, jordbær, rips og solbær i mindre skala. Det er kort vei til fjæra og mulighet for å fiske.

Oppgavene på gården varierer med årstidene.Om våren er det i klipping av sauer, lamming og forberedelser til slåtta, om sommeren onnearbeid, vedlikehold av gjerder, hagearbeid som plenklipping, bærplukking, om høsten potetopptaking, sauesanking, kjøttrullsying, om vinteren kan det være vedhogst, snørydding, snekring etc.

 

Grøtavær

Grøtavær er et lite lokalsamfunn ytterst på Grytøya. Her bor det ca. 100 personer (2006). Grøtavær ligger mot nord, men vernes fra storhavet av øyer med hvite sandstrender.

Stedet var tidligere et ikke ubetydelig fiskevær, men strukturendringer og sentralisering, særlig i 1970- og 80-årene, førte imidlertid til fraflytting og reduserte fiskeleveranser.

Idag preges næringsveien av jordbruk i hovedsak sauedrift i kombinasjon med annen næring, reiseliv, butikkdrift, leirskole samt en rekke hjemmebaserte bedrifter. Det finnes enda noen sjarker som driver fiske fra Grøtavær. I tillegg dagpendler en rekke av innbyggerne til arbeid i kommunesenteret Harstad. På stedet finnes det også en kombinert barne- og ungdomsskole.

Ytre Grytøy er en naturperle. Den vide Andfjorden, mange små øyer, holmer og skjær med kritthvite korallstrender innrammet av en vegg av høye, mektige fjell skaper landskapsbilder som er svært vakre.

På øyene er det flotte bademuligheter. Fiskeplassene er mange både fra land og båt, og småøyene gir variasjon i landskapet og samtidig skjermet farvann for mindre båter.

På land finnes en rekke gode og varierte turruter. Flere av dem i krevende bratt terreng, men det er også et fantastisk fint naturterreng nede ved strandsonen som gir flott utsikt til midnattssol. På øya finnes også flere gode ørretvann.

I tillegg til en flott og utfordrende natur er bygda lita og oversiktelig. Alle kjenner hverandre og bryr seg om hverandre. Samholdet mellom menneskene er godt. Dette gjør bygda trygg og god å være i.

Høsten 2010 er Fylkesvei 15 mellom Dale og Alvestad ferdig rassikret. Det er bygget tunnel og strekningen blir sikker og trygg å ferdes gjennom. Dette vil ha positive ringvirkninger for folket på Grøtavær og for utvikling av plassen.

Vi håper på mer tilflytting, økt aktivitet og næringvirksomhet og ei mer livskraftig bygd.

    (Noen av bildene er hentet fra fotogalleriet til Yttergryta.no)

     

 

tur 005.jpg

0.jpg

222.jpg

n738565135_3648066_437.jpg

1_1.jpg

DSCF6296.jpg

11.jpg