Dyrene på Trollstein Gård

 

Sauene

Sauedrift er hovednæringen på gården. I tillegg til de vanlige kryssningsauene har vi også et lite antall villsau. Villsauen går ute året rundt og er en særdeles hardfør og frisk sauerase. Sauene lammer i april måned og så snart det er nok grass på beitene blir de sendt opp i fjellene. Her blir de til høsten når sauesankingen starter. Alle sauebondene og deres familier hjelper til med sauesankingen. Hver bonde har egne øremerker på sauene og lammene slik at det skal være lett å kjenne dem igjen. Les mer om sauedrift her...

 

Et nyfødt lam blir stelt av sauemor.

Ole Mikal med et villsaulam

Villsauer under høstens innsanking

Sauene på sommerbeite

Vårslepp for værene på øya

Villsau med lam

 

Eselet August og ponniene Odessa og Takira

August er et standard-esel. Han er ung og brukes mest til kos og som selskap til hestene. Vi jobber med å få han innkjørt slik at han kan brukes til å trekke vogn etterhvert. Eselets viktigste kjennetegn er at det har en kort, stri man, lengre ører, og at halen bare har strie hår i en dusk nederst. Eselet har små skarpe hover som gir det den fordel at det kan ta seg frem i vanskelig terreng. Siden oldtiden har eselet vært et viktig arbeidsdyr.

Les mer om esel her...

 

Odessa er en meget snill og rolig ponni. Hun er renraset Haflinger, og kan brukes til både ridning og kjøring. Haflingeren er en nydelig ponni fra landsbyen Hafling i Østerriket. Rasen har en medfødt klatre-evne, og kan derfor arbeide i de bratteste fjell. Farven er rød med lys man og hale. Takira er en Dansk Sportsponni (halvt Connemara) og dette er Ingrids egen ponni. Hun brukes til sprangridning og noe dressur.

Les mer om stell av hest her...

 

August

Odessa

Takira

 

Hunden

Bamse er gårdshunden vår. Han er av rasen Border Collie som er en meget dyktig gjeterhundrase. Bamse er stort sett med på de fleste aktivitetene på gården.

 

Bamse

Bamse trives i vannet.